Τα παιδιά έρχονται σε μία πρώτη επαφή με την ξένη γλώσσα, με ευχάριστο τρόπο, μέσα από ποικίλες δραστηριότητες, με έμφαση στον προφορικό λόγο και κάνοντας μία εισαγωγή στη γραφή.

Μαθαίνουν εύκολα και ξεκούραστα, με βιβλία ειδικά σχεδιασμένα για μικρά παιδιά, μέσα από παιχνίδια, μουσική, κινούμενα σχέδια, ζωγραφική και άλλες προσφιλείς σε αυτή την ηλικία δραστηριότητες.

Σκοπός εδώ είναι να αγαπήσουν την ξένη γλώσσα και να έχουν ένα εποικοδομητικό ξεκίνημα.