ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Τα ενδεικτικά θα δοθούν σε γονείς και μαθητές και στα 3 μας σχολεία στις 8 και 9 Ιουνίου, 6-9μ.μ..