Πρόκειται για έναν επικοινωνιακό τρόπο διδασκαλίας (Communicative Approach) που εντάσσεται σε όλα τα επίπεδα της εκπαιδευτικής διδασκαλίας. Στόχο έχει τη σωστή εκμάθηση της ξένης γλώσσας με ευχάριστο και εύκολο τρόπο.

Η επιτυχία του συστήματος αυτού βασίζεται στο πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία, CDs, DVDs και software για διαδραστικό πίνακα για όλα τα βιβλία) του εκδοτικού μας οίκου  MM Publications, αλλά και στην αξιοποίηση των πιο σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Υπάρχουν διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις τάξεις, ώστε το μάθημα να γίνεται οπτικοακουστικά, γεγονός που το καθιστά περισσότερο επικοινωνιακό και αυξάνει την προσοχή και το ενδιαφέρον των μαθητών. Επίσης, οι ειδικά εκπαιδευμένοι και συνεχώς καταρτιζόμενοι καθηγητές μας στηρίζουν και ενισχύουν τα μέσα αυτά. Σε μια συνεχώς εξελισσόμενη πορεία, τα tablets δε θα μπορούσαν να μην πάρουν τη θέση τους στην τάξη. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, στα πλαίσια της επανάληψης, ο καθηγητής μοιράζει tablets σε όλους τους μαθητές της τάξης του. Έτσι αξιοποιείται η κλίση των παιδιών προς τα σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, ώστε να δημιουργείται κατάλληλο περιβάλλον για την κατανόηση και αφομοίωση της πληροφορίας. Παράλληλα, ενισχύεται η ικανότητα συγκέντρωσης των μαθητών με επιπλέον ερεθίσματα.

Επιπροσθέτως, το σύστημά μας εμπλουτίζουν η δημιουργία θεατρικών ομάδων, η προβολή ταινιών, κ.ά. (βιωματικός τρόπος διδασκαλίας).