Οι δύο αυτές τάξεις, στηριζόμενες σε πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, έχουν σκοπό να κάνουν μια σωστή αρχή στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας εφαρμόζοντας επικοινωνιακό τρόπο διδασκαλίας και μέσα από συνεχή εναλλαγή δραστηριοτήτων μέσα στην τάξη.

Οι μαθητές εξοικειώνονται και προοδευτικά αποκτούν άνεση στην ανάγνωση και τη γραφή, μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν βασικές δομές και λεξιλόγιο και κατακτούν τα πρώτα στάδια αναπαραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου.

Στα 10 τους χρόνια ενδείκνυται να ξεκινούν τη 2η ξένη γλώσσα.