Συμμετέχοντας στα τμήματα ενηλίκων μας, μπορεί κανείς να αποκτήσει πτυχίο επιπέδου Β2 (Lower) σε 3 χρόνια από την έναρξη της φοίτησής του.

Παρέχουμε επίσης ειδικά σεμινάρια για στελέχη επιχειρήσεων και ειδικά τμήματα για εταιρείες με εξειδικευμένα προγράμματα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους.

Υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα συμμετοχής σε τμήματα συνομιλίας, με έμφαση καθαρά στην εξάσκηση του προφορικού λόγου, τα οποία λαμβάνουν χώρα πρωινές ώρες.