ΝΕΟ: Τμήματα Αγγλικών για παιδιά νηπιαγωγείου (Happy Bus)

Μαθήματα που βασίζονται στο μοντέλο μάθησης της μητρικής γλώσσας με παιχνίδια, τραγούδια και επανάληψη.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το φροντιστήριο.
Τ: 2109941305
E: info@mmschools.gr