ΝEO: Τμήματα ενηλίκων

Δίμηνοι κύκλοι μαθημάτων εξάσκησης της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση στον προφορικό λόγο.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το φροντιστήριο.
Τ: 2109941305
E: info@mmschools.gr