ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 7/11/2020 τα μαθήματα όλων των τάξεων θα γίνονται διαδικτυακά στο ΖΟΟΜ με τους κωδικούς που δόθηκαν στα παιδιά στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Δε θα γίνει καμία αλλαγή στο πρόγραμμα, στο γκρουπ και στην καθηγήτρια τους.