Με τη βοήθεια της μεθόδου διδασκαλίας μας και του εκπαιδευτικού υλικού που παρέχουμε, τα παιδιά “χτίζουν” ολοένα πάνω στις γερές βάσεις που έχουν ήδη βάλει από μικρή ηλικία.

Βασικός στόχος στα επίπεδα αυτά είναι να ολοκληρωθεί και να αφομοιωθεί η ύλη, σε ό, τι αφορά γραμματικά φαινόμενα και λεξιλόγιο.