Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες ανάλογα με την ηλικία τους αλλά και πιθανή προηγούμενη συμμετοχή τους σε STEAM εργαστήρια. Τα μαθήματα αφορούν παιδιά νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου.

Τμήμα EXPLORER 5 – 6 χρονών

Μέσα από αυτό το εργαστήριο τα μικρότερα παιδιά μας έρχονται σε επαφή με τις βασικές έννοιες της μηχανικής, του προγραμματισμού και των μαθηματικών με το πιο σημαντικό για την ηλικία τους εκπαιδευτικό μέσο, το παιχνίδι.
Διάρκεια εργαστηρίου: 60’ / 1 φορά την εβδομάδα

Τμήμα MAKER 6 – 8 χρονών

Στόχος του εργαστηρίου αυτού είναι τα παιδιά να γνωρίσουν τα μέρη ενός robot, να το κατασκευάσουν βήμα-βήμα και να το θέσουν σε λειτουργία μέσω προγραμμάτων. Εισάγονται οι βασικές τεχνικές κινουμένων σχεδίων και αφήγησης ιστοριών με στόχο τη δημιουργία animations και mini games μέσω προγραμματισμού.
Διάρκεια εργαστηρίου: 90’ / 1 φορά την εβδομάδα

Τμήμα CREATOR 8 – 10 χρονών

Στο στάδιο αυτό οι μαθητές κατασκευάζουν ρομποτικά μοντέλα με αισθητήρες και στη συνέχεια τα προγραμματίζουν ώστε να δώσουν λύση σε υπαρκτά προβλήματα. Μέσω animations δημιουργούν ιστορίες με συγκεκριμένο θέμα και ροή, διασκεδαστικά games και εξοικειώνονται με τις διάφορες προγραμματιστικές έννοιες.
Διάρκεια εργαστηρίου: 90’ / 1 φορά την εβδομάδα

INNOVATOR 10 – 12 χρονών

Στόχος του εργαστηρίου είναι οι μαθητές να βρουν δικές τους καινοτόμες λύσεις σε προβλήματα, να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν τις εφευρέσεις τους. Μαθαίνουν την προγραμματιστική λογική και τις βασικές της έννοιες, όπως η επανάληψη, οι συνθήκες και οι μεταβλητές, με σκοπό να δημιουργήσουν τους δικούς τους κώδικες.
Διάρκεια εργαστηρίου: 90’ / 1 φορά την εβδομάδα

Τμήμα INVENTOR 12 + χρονών
Οι μαθητές κατασκευάζουν προχωρημένα robots, εξοπλισμένα με πολλαπλούς αισθητήρες και ηλεκτρικούς κινητήρες. Εξοικειώνονται με γλώσσες προγραμματισμού για τη δημιουργία εφαρμογών Android (mobile apps) και ιστοσελίδων (websites).
Διάρκεια εργαστηρίου: 90’ / 1 φορά την εβδομάδα