Τμήματα

Τα τμήματα χωρίζονται με βάση την ηλικία και ενδεχόμενη εμπειρία των μαθητών σε STEAM εργαστήρια. Τα μαθήματα αφορούν παιδιά από 6 ετών και πάνω.

Τμήμα MAKER

Στόχος του εργαστηρίου είναι η εισαγωγή στη ρομποτική, στη μηχανική, καθώς επίσης στην αλγοριθμική σκέψη και στον προγραμματισμό μέσω του παιχνιδιού. Τα παιδιά μαθαίνουν τα μέρη ενός ρομπότ, στη συνέχεια καλούνται να το κατασκευάσουν βήμα-βήμα και να το ζωντανέψουν μέσω προγραμμάτων. Εισάγονται οι βασικές τεχνικές κινουμένων σχεδίων και αφήγησης ιστοριών με στόχο τη δημιουργία animations και mini games μέσω προγραμματισμού.

Τμήμα CREATOR

Οι μαθητές κατασκευάζουν ρομποτικά μοντέλα με αισθητήρες και στη συνέχεια τα προγραμματίζουν ώστε να δώσουν λύση σε υπαρκτά προβλήματα. Μέσω animations δημιουργούν ιστορίες με συγκεκριμένο θέμα και ροή, διασκεδαστικά games, ενώ εξοικειώνονται με τις διάφορες προγραμματιστικές έννοιες.

Τμήμα INNOVATOR

Στόχος του εργαστηρίου είναι οι μαθητές να δημιουργήσουν δικές τους καινοτόμες λύσεις σε προβλήματα, να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν τις εφευρέσεις τους ενεργοποιώντας δημιουργική σκέψη και τεχνικές διόρθωσης σφαλμάτων. Μαθαίνουν την προγραμματιστική λογική και τις βασικές της έννοιες, όπως η επανάληψη, οι συνθήκες και οι μεταβλητές, με σκοπό να δημιουργήσουν τους δικούς τους κώδικες.

Τμήμα INVENTOR

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι μαθητές κατασκευάζουν προχωρημένα ρομπότ, εξοπλισμένα με πολλαπλούς αισθητήρες και ηλεκτρικούς κινητήρες. Μαθαίνουν να πειραματίζονται με τα μηχανικά μέρη, να κάνουν μετρήσεις, να δημιουργούν λεπτομερή σχέδια των εφευρέσεών τους, να κάνουν δοκιμές και βελτιώσεις σε αυτά. Εξοικειώνονται με γλώσσες προγραμματισμού για τη δημιουργία εφαρμογών Android (mobile apps) και ιστοσελίδων (websites).