• Τί είναι το mm teaching system;
  Το mm teaching system είναι ένα πρότυπο και πρωτοποριακό εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο εφαρμόζεται αποκλειστικά στα σχολεία μας και στηρίζεται ολοκληρωτικά σε εκπαιδευτικό υλικό του εκδοτικού μας οίκου, ΜΜ Publications.
 • Πού στηρίζεται το εκπαιδευτικό σας σύστημα;
  Το mm teaching system στηρίζεται στην επικοινωνία, την αλληλεπίδραση και στην ποικιλία δραστηριοτήτων μέσα στην τάξη, που έχουν ως στόχο να διατηρούν το μέγιστο της προσοχής των μαθητών και επιτυγχάνουν τη μέγιστη παραγωγικότητά τους. Το mm teaching system έχει ξεφύγει από το πεπαλαιωμένο πρότυπο μαθήματος «ο καθηγητής μιλάει και γράφει και τα παιδιά ακούν και σημειώνουν».
 • Από τι αποτελείται το εκπαιδευτικό σας υλικό;
  Το mm teaching system αποτελείται από βιβλία για όλα τα επίπεδα, από τα Pre-juniors ως τα επίπεδα πτυχίων, τα οποία υποστηρίζουν τον επικοινωνιακό τρόπο διδασκαλίας και εκμάθησης της ξένης γλώσσας και τα οποία «ζωντανεύουν» με τη διαδραστική προβολή τους στον πίνακα.
 • Τι είναι το Belt Study System;
  Είναι ένα ολοκληρωμένο και ελκυστικό προς το μαθητή σύστημα μελέτης και επανάληψης της Αγγλικής Γλώσσας. Η μελέτη αυτή αφορά συνολικά στην ύλη του επιπέδου που ανήκει ο μαθητής και αναπτύσσει σωστά και ταυτόχρονα όλες τις δεξιότητες της γλώσσας (ομιλία, ακουστική, ανάγνωση, γραφή).
 • Πώς χρησιμοποιείται το Belt Study System;
  Η χρήση του Belt Study System δεν αλλάζει τον τρόπο διδασκαλίας που εφαρμόζουμε στην τάξη (mm teaching system). Λαμβάνει χώρα στα computer rooms των σχολείων μας. Ο κάθε μαθητής μία ώρα την εβδομάδα ασχολείται με το κεφάλαιο που του υποδεικνύει κάθε φορά ο υπεύθυνος καθηγητής και η απόδοσή του αξιολογείται με βάση τις απαντήσεις που θα δώσει. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται ότι ο μαθητής έχει αφομοιώσει σωστά και μπορεί να εφαρμόσει αυτά που έχει διδαχθεί στην τάξη.
  • Αποκτά μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.
  • Μαθαίνει να μελετά σωστά και στηριζόμενος στις δυνάμεις του.
  • Είναι εντυπωσιακά παραγωγικός.
  • Δουλεύει στο δικό του ρυθμό και βλέπει άμεσα τα αποτελέσματά του.
  • Ελέγχει τον εαυτό του κατά πόσον έχει εμπεδώσει βήμα-βήμα την ύλη που διδάχτηκε με αντικειμενικό τρόπο.
  • Παραμένει συγκεντρωμένος σε αυτό που κάνει γιατί αυτό κάνουν και τα άλλα παιδιά.
  • Εξοικειώνεται με τη χρήση του υπολογιστή καθώς και να κατανοήσει ότι ο Η/Υ δεν είναι μόνο για παιχνίδια.
 • Από ποια ηλικία στο σχολείο σας ξεκινούν τα παιδιά την Αγγλική Γλώσσα;
  Στα σχολεία μας τα προγράμματα σπουδών ξεκινούν από την πρώτη τάξη του Δημοτικού με το Pre-juniors τμήμα Κids.
 • Τι προβλέπεται για τα παιδιά τα οποία δεν έχουν παρακολουθήσει το Pre-junior τμήμα;
  Για αυτά τα παιδιά το σχολείο μας έχει δημιουργήσει τα τμήματα Alphabet. Πρόκειται για τμήματα διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων, που λαμβάνουν χώρα στα τέλη της κάθε σχολικής χρονιάς και που έχουν στόχο τη γνωριμία, την προσαρμογή και την εξοικείωση των παιδιά με την Αγγλική Γλώσσα, καθώς επίσης και την προετοιμασία τους για ένα ομαλό ξεκίνημα με τη νέα σχολική χρονιά.
 • Από ποια ηλικία στο σχολείο σας τα παιδιά ξεκινούν τη δεύτερη ξένη γλώσσα;
  Συνιστούμε τα παιδιά να ξεκινούν τη δεύτερη ξένη γλώσσα στην ηλικία των 10 ετών. Κι αυτό για το λόγο ότι θεωρούμε πως μέχρι τότε το παιδί έχει βάλει τις πρώτες βάσεις στη γνώση του της Αγγλικής Γλώσσας και είναι σε ικανή ηλικία να ξεκινήσει και δεύτερη ξένη γλώσσα, με δεδομένο το στόχο να έχει ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών του σε αυτήν φτάνοντας τα 14 του χρόνια.
 • Σε ποια ηλικία στο σχολείο σας ολοκληρώνουν οι μαθητές τις σπουδές τους στα Αγγλικά και στη δεύτερη ξένη γλώσσα;
  Οι μαθητές αποκτούν πτυχίο επιπέδου Β2 (Lower) των Αγγλικών στην ηλικία των 13 ετών. Στα 15 τους χρόνια αποκτούν πτυχίο επιπέδου C2 (Proficiency). Σε ό, τι αφορά στη δεύτερη ξένη γλώσσα, οι μαθητές ολοκληρώνουν τον κύκλο σπουδών τους στην ηλικία των 14 ετών, αποκτώντας πτυχίο επιπέδου Β2.