Προγράμματα

PRE-JUNIOR
5-7 ετών
PRE-JUNIOR
5-7 ετών
JUNIOR
7-9 ετών
JUNIOR
7-9 ετών
SENIORS
9-12 ετών
SENIORS
9-12 ετών
EXAMS
12-15 ετών
EXAMS
9-12 ετών
ADULTS
ADULTS
Ειδικά τμήματα
Ειδικά τμήματα

Το γεγονός ότι είμαστε ένα μεγάλο σχολείο μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να παρέχουμε μεγάλη ποικιλία στα προγράμματα σπουδών που διαθέτουμε για τους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται για την κατάρτισή τους στις ξένες γλώσσες.

Στα προγράμματα μας αυτά, τα οποία είναι άριστα οργανωμένα, στηρίζονται στο δικό μας εκπαιδευτικό υλικό και στοχεύουν στο να επιτύχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για το ηλικιακό γκρουπ στο οποίο απευθύνονται, μπορούμε να είμαστε ευέλικτοι, ώστε να δίνουμε όσες περισσότερες εναλλακτικές λύσεις και να καλύπτουμε όσες περισσότερες ανάγκες είναι εφικτό.