Εδώ και πολλά χρόνια χρησιμοποιούμε το πρωτοποριακό multimedia  σύστημα επανάληψης – μελέτης της Αγγλικής Γλώσσας, belt study system, της εταιρείας του ομίλου μας, Binary Logic.

Mια ώρα την εβδομάδα, κάθε  μαθητής έχει το δικό του Η/Υ στο Computer Room, όπου:

  • επαναλαμβάνει την ύλη που έχει διδαχθεί με προσωποποιημένη δουλειά, στοχεύοντας στις αδυναμίες και τις ιδιαιτερότητες του
  • εξοικονομεί χρόνο που θα αφιέρωνε για μελέτη και επανάληψη στο σπίτι
  • καθοδηγείται από το δάσκαλο της μελέτης στο να μάθει να μελετά μόνος του και να στηρίζεται στις δυνάμεις του
  • μαθαίνει να μελετά ένα κεφάλαιο στα αγγλικά με τη σωστή σειρά
  • ακούει αυθεντικούς διαλόγους και κείμενα από native speakers
  • διαβάζει και ακούει τη θεωρία της γραμματικής
  • εξασκείται σε πλήθος διαφορετικών ασκήσεων γραμματικής, λεξιλογίου, και ορθογραφίας
  • διαβάζει ένα λογοτεχνικό βιβλίο του επιπέδου του κάθε χρόνο
  • έχει άμεση αξιολόγηση της επίδοσής του από το computer και δάσκαλό του
  • προετοιμάζεται για τις εξετάσεις που θα δώσει