Η οργάνωση, το πρόγραμμα σπουδών και η μεθοδολογία μας, προετοιμάζουν άριστα τους σπουδαστές μας, οι οποίοι στοχεύουν στην σωστή εκμάθηση της Ιταλικής γλώσσας, αλλά και στην εγγυημένη επιτυχία τους στις εξετάσεις του Πανεπιστημίου της Perugia.

Υπάρχουν τμήματα για τα επίπεδα Elementare, Intermedio, Medio, Superiore και Celi 1, 2, 3, 4 και 5, τα οποία απευθύνονται σε ενήλικες.