Τα Ισπανικά είναι η δεύτερη ομιλούμενη γλώσσα σε όλο τον πλανήτη, καθώς αποτελούν την επίσημη γλώσσα σε 21 χώρες. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που τα έχει κάνει ιδιαίτερα δημοφιλή τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών μας, ο σπουδαστής ξεκινά αποκτώντας βασικές γνώσεις τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο, συνεχίζει μαθαίνοντας να χειρίζεται ικανοποιητικά τη γλώσσα, γίνεται ικανός στο να επικοινωνεί πάνω σε πιο σύνθετα θέματα και ολοκληρώνει έχοντας αποκομίσει τη μεγαλύτερη δυνατή και πληρέστερη γνώση της ισπανικής γλώσσας.

Στα Ισπανικά λειτουργούν τμήματα ενηλίκων για τα επίπεδα Inicial, Intermedio και Superior.