Τα Ισπανικά, επίσημη γλώσσα σε 21 χώρες, είναι από τις πιο ομιλούμενες γλώσσες στον κόσμο.

Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με το πρόγραμμά μας, ο σπουδαστής ξεκινά αποκτώντας βασικές γνώσεις τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο, συνεχίζει μαθαίνοντας να χειρίζεται ικανοποιητικά τη γλώσσα, εμβαθύνει στην επικοινωνία πάνω σε πιο σύνθετα θέματα και ολοκληρώνει έχοντας αποκομίσει την πληρέστερη δυνατή γνώση της ισπανικής γλώσσας.