Το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων μας απαρτίζεται από άριστα καταρτισμένους καθηγητές, με πολυετή πείρα, οι οποίοι είτε διαθέτουν πτυχίο της αντίστοιχης φιλολογίας, είτε έχουν ως μητρική τους γλώσσα τη γλώσσα που διδάσκουν. Οι περισσότεροι δε εξ αυτών έχουν πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές

Δεν εφησυχάζουμε όμως απλά και μόνο στις σπουδές των καθηγητών μας. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχή μετεκπαίδευσή τους σε θέματα που αφορούν μεθοδολογία, σε ζητήματα που αφορούν στην ψυχολογία των μαθητών και σε θέματα που συνιστούν κατευθύνσεις προς ένα περισσότερο επικοινωνιακό μάθημα. Η διαρκής εξέλιξη και αναζήτηση άλλωστε αποτελούν πάγια χαρακτηριστικά του σχολείου μας.

Οι καθηγητές μας επιπλέον είναι πάνω από όλα άνθρωποι που χαρακτηρίζονται από γνήσιο ενδιαφέρον και αγάπη για το αντικείμενο τους και για τα παιδιά τα οποία διδάσκουν.