Τμήματα TOEFL / IELTS

Τμήματα ειδικής προετοιμασίας με σκοπό την εισαγωγή σε ξένα Πανεπιστήμια.

Post-Graduate Studies

Ειδικά τμήματα σεμιναριακού είδους Aγγλικής Γλώσσας, στα οποία συνδυάζεται η θεωρητική και η πρακτική εξάσκηση.

Θερινά Τμήματα

Τμήματα διάρκειας έξι εβδομάδων, με έναρξη μετά τα μέσα Ιουνίου και λήξη στο τέλος Ιουλίου, όπου οι μαθητές με καθημερινό, πρωινό μάθημα, καλύπτουν την ύλη μιας σχολικής χρονιάς.

Τμήματα Plus

Καλοκαιρινά τμήματα 3 εβδομάδων, όπου οι μαθητές, με διδασκαλία στην τάξη και προσωπική εργασία στο computer room, επαναλαμβάνουν τις βασικότερες δομές και λεξιλόγιο του επιπέδου τους και βοηθιούνται στο να ξεπεράσουν τις όποιες αδυναμίες τους.

Μελέτη και Αξιολόγηση

Δυνατότητα ακόμη και για μαθητές που δεν ανήκουν στο δυναμικό του σχολείου μας να συμμετέχουν στη διαδικασία σωστής μελέτης της ξένης γλώσσας και (αυτο)αξιολόγησης, ερχόμενοι στο σχολείο μας και χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Belt Study System, στο Computer Room, μια ώρα την εβδομάδα, καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται επίσης και το καλοκαίρι, με διάρκεια τριών εβδομάδων, με καθημερινή προσέλευση.