Γιατί robotics & coding;

Συνεργασία και Επικοινωνία

Δουλεύοντας με κοινό στόχο ενθαρρύνεται η ομαδική εργασία. Οι μαθητές μαθαίνουν να ανταλλάσσουν ιδέες, να εκφράζονται και να σέβονται τις απόψεις της ομάδας, καθώς επίσης να δίνουν και να δέχονται αποτελεσματικά σχόλια. Επιπλέον, αναπτύσσουν την ικανότητά τους να παρουσιάζουν τη δουλειά τους σε άλλους.

Επίλυση προβλημάτων

Αναζητώντας λύσεις σε υποθετικά σενάρια που έχουν πρακτική εφαρμογή στην καθημερινότητα, αναπτύσσουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων (problem solving skills). Μέσα από αυτή τη διαδικασία ενισχύεται η κριτική και συνδυαστική τους σκέψη.

Δημιουργικότητα και πρωτοβουλία

Η περιέργεια οδηγεί τους μαθητές σε δικές τους καινοτόμες ανακαλύψεις. Ενθαρρύνεται η δημιουργικότητα ώστε να εξερευνήσουν νέα πεδία, να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους και να κατασκευάσουν τη δική τους εφεύρεση.