Η γερμανική γλώσσα είναι η τρίτη περισσότερο διδασκόμενη γλώσσα μετά τα Αγγλικά και τα Γαλλικά. Τα Γερμανικά είναι επίσης η δεύτερη (μετά τα Αγγλικά) γλώσσα κατά σειρά σε χρήση στο χώρο του διαδικτύου.

Τέλος, είναι μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα σχολεία μας, στοχεύοντας στην κατάκτηση της γλώσσας αυτής, προσφέρουν έναν ολοκληρωμένο κύκλο σπουδών Γερμανικών, που περιλαμβάνει την προφορική και τη γραπτή έκφραση, την κατανόηση κειμένων, την ακουστική κατανόηση, λεξιλόγιο, γραμματική, δομές, κλπ.

 

Στη Γερμανική γλώσσα λειτουργούν τα εξής τμήματα:

  • Kinderkurs για παιδιά στην 4η τάξη του Δημοτικού.
  • Α κανονική τάξη για παιδιά από 5η τάξη Δημοτικού
  • Α1, Α2, Β1 (Grundstufe Zertifikat), Β2 και ολοκλήρωση κύκλου σπουδών στην 3η τάξη του Γυμνασίου.
  • C1, C2.