Η γερμανική γλώσσα είναι η τρίτη συχνότερα διδασκόμενη γλώσσα μετά τα Αγγλικά και τα Γαλλικά.

Τα Γερμανικά είναι επίσης η δεύτερη (μετά τα Αγγλικά) κατά σειρά γλώσσα σε χρήση στο Διαδίκτυο. Τέλος, είναι μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα σχολεία μας προσφέρουν έναν ολοκληρωμένο κύκλο σπουδών Γερμανικών, που περιλαμβάνει προφορική και γραπτή έκφραση, κατανόηση κειμένων, ακουστική κατανόηση, λεξιλόγιο, γραμματική, δομές, κ.λπ.