Τα Γαλλικά είναι η επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα σχολεία μας, όπως και στα αγγλικά έτσι και στα γαλλικά, ο τρόπος διδασκαλίας βασίζεται στην επικοινωνία.

Αυτό βοηθάει αποτελεσματικά στο να γίνεται το μάθημα πιο ενδιαφέρον και λιγότερο κουραστικό, με συνεχή εναλλαγή δραστηριοτήτων μέσα στην τάξη. Οι καθηγητές μας, απόφοιτοι της Γαλλικής Φιλολογίας και με μεταπτυχιακές σπουδές, διαθέτουν  μεγάλη διδακτική εμπειρία.

 

Τα τμήματα εδώ έχουν ως εξής:

  • Preparatoire για παιδιά στην 4η τάξη του Δημοτικού.
  • Α κανονική τάξη για παιδιά από 5η τάξη Δημοτικού.
  • Delf A1, A2, B1, B2 και ολοκλήρωση κύκλου σπουδών στην 3η τάξη του Γυμνασίου.