Τα Γαλλικά είναι η επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στα σχολεία μας, ο τρόπος διδασκαλίας των Γαλλικών βασίζεται στην επικοινωνία. Το μάθημα, με συνεχή εναλλαγή δραστηριοτήτων μέσα στην τάξη, γίνεται πιο ενδιαφέρον και λιγότερο κουραστικό.

Οι καθηγητές μας, απόφοιτοι της Γαλλικής Φιλολογίας και με μεταπτυχιακές σπουδές, διαθέτουν  μεγάλη διδακτική εμπειρία.