Η Αγγλική είναι αναμφισβήτητα η παγκόσμια γλώσσα και η γνώση της απαραίτητο εφόδιο για κάθε νέο άνθρωπο. Τα σχολεία μας, εδώ και 47 χρόνια, ξεχωρίζουν για τη σημαντική συνεισφορά τους στη διδασκαλία των Αγγλικών.

Ο εκδοτικός μας οίκος MM Publications και η εκδοτική εταιρεία τεχνολογίας Binary Logic μάς παρέχουν βιβλία και ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό εναρμονισμένα με τις πλέον σύγχρονες εκπαιδευτικές κατευθύνσεις.

Επιπλέον, μέσω της νέας πλατφόρμας eltskills, οι μαθητές μας μπορούν να μελετούν ανεξάρτητα στο σπίτι ή στο φροντιστήριο, υπό την εποπτεία μας.

Για τα Αγγλικά οι μαθητές ενδείκνυται να παρακολουθούν ως εξής:

  • Τμήματα Happy Bus για παιδιά νηπιαγωγείου
  • Τμήματα Kids για παιδιά της πρώτης δημοτικού
  • Τμήματα Juniors για παιδιά των πρώτων τάξεων του δημοτικού
  • Τμήματα Seniors για παιδιά των μεσαίων και τελευταίων τάξεων του δημοτικού
  • Τμήματα Exams για απόκτηση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας